Projektowanie

Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej – odnawialnych źródłem energii:

 • Elektrowni słonecznych
 • Elektrowni wiatrowych
 • Elektrowni Biogazowych
  – punktów ładowania pojazdów
  – sieci elektroenergetyczne
 • Przyłącza SN nN, napowietrzne kablowe
 • Stacje transformatorowe
 • Układy Pomiarowe
 • Kolizje z siecią Operatora
  – instalacje elektryczne wewnętrzne
  – adaptacje gotowych projektów