Nadzór

Electric Project - projektowanie, nadzór, minikoparka

Nadzorujemy budowy i roboty budowlane oraz sprawujemy funkcje techniczne  w prowadzonym procesie inwestycyjnym w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  i elektroenergetycznych (inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownik robót).

Wspomagamy Inwestorów zaczynając od etapu przygotowania zapytań ofertowych  i pomocy w wyborze głównego wykonawcy robót budowlanych w zakresie sieci  i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza, w połączeniu z potencjałem naszej wykwalifikowanej kadry współpracowników, pozwalają nam na realizację najpoważniejszych inwestycji w dziedzinach naszej działalności.